Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: K02, K03.2, K04-K05, K08.1 (Gebitsafwijkingen inclusief tandeloosheid)

Ongeveer 3,7 miljard euro naar mondzorg

In 2017 bedroegen de zorguitgaven voor gebitsafwijkingen 3,7 miljard euro. Dit komt overeen met 62% van de totale zorguitgaven van ziekten van het spijsverteringsstelsel en 4,2% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland in dat jaar. Hiermee staan gebitsafwijkingen in de top drie van de aandoeningen met de hoogste zorguitgaven en werd in 2017 meer geld uitgegeven aan gebitsafwijkingen dan aan aandoeningen zoals beroerte, coronaire hartziekten en diabetes. De hoge zorguitgaven van gebitsafwijkingen zijn te verklaren door het grote aantal behandelingen. De zorguitgaven van de preventieve tandartscontrole worden toegeschreven aan cariës en bijna iedere Nederlander bezoekt weleens de tandarts. Van de zorguitgaven voor gebitsafwijkingen wordt 92% gemaakt in de eerstelijnszorg, waar de tandarts, mondhygiënist en orthodontist onder vallen. Slechts 6% gaat naar ziekenhuiszorg. 

Meer informatie


Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: K02, K03.2, K04-K05, K08.1 (Gebitsafwijkingen inclusief tandeloosheid)

Hoogste zorguitgaven voor tieners

In 2017 werden er voor de leeftijdsgroep 10 tot en met 14 jaar beduidend meer zorguitgaven gemaakt voor gebitsafwijkingen dan voor andere leeftijdsgroepen. Deze piek wordt voornamelijk veroorzaakt door hoge orthodontie uitgaven voor deze leeftijdsgroep. Bij volwassenen werden de hoogste zorguitgaven gemaakt voor de leeftijdsgroepen van 45 tot en met 69 jaar. De verdeling van zorguitgaven naar leeftijd verschilt weinig tussen mannen en vrouwen. In totaal werden er iets meer zorguitgaven gemaakt voor vrouwen dan voor mannen, respectievelijk 52 en 48%. In 2017 bedroegen de totale zorguitgaven voor gebitsafwijkingen 3,7 miljard euro. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)