Zorguitgaven huidkanker naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven huidkanker naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code C44

Zorguitgaven voor huidkanker bijna 169 miljoen euro in 2017

In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg voor huidkanker in totaal 168,6 miljoen euro. Dit komt overeen met 2,9% van de totale uitgaven aan zorg voor nieuwvormingen en 0,19% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor huidkanker ging 133,6 miljoen euro (79%) naar ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg. Daarnaast ging 8% naar overige aanbieders en bijna 6% naar eerstelijnszorg. 

Meer informatie


Zorguitgaven huidkanker naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven huidkanker naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code C44

Meeste zorguitgaven huidkanker in leeftijd 70-75 jaar

De meeste zorguitgaven voor huidkanker in 2017 werden gemaakt in de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar. Meer dan de helft (57%) van de totale zorguitgaven voor huidkanker werd gemaakt in de leeftijdsgroep van 65 tot 85 jaar. De zorguitgaven voor huidkanker zijn ongeveer even groot voor mannen (51%) als voor vrouwen (49%). In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg voor huidkanker in totaal 168,6 miljoen euro. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)