Abortuscijfer

Abortusratio

Meeste zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen uit Flevoland

Het abortuscijfer is het hoogst in de provincie Flevoland gevolgd door Zuid en Noord-Holland, met meer dan 11 zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar. Het aantal behandelingen is het laagst in de provincie Zeeland (4,1 per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar). In 2020 werden ruim 31.000 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd (8,1 per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar). Een deel van de behandelingen (9%) betrof vrouwen die in het buitenland woonachtig zijn en voor een abortus naar Nederland kwamen (2.832 behandelingen). Het aantal behandelde vrouwen dat in Nederland woonde was 28.532 ( IGJ 2021 IGJ, Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2021) ).

Vergelijk met andere kaart

  • Het aantal zwangerschapsafbrekingen kan ook gerelateerd worden aan het aantal levendgeborenen. In dat geval praten we over de abortusratio. In 2020 was de abortusratio in Nederland 169 per 1.000 levendgeborenen.
  • Instellingen met Wafz-vergunning (inclusief abortusklinieken).

C.M. Deuning ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))