Voorlichting over foliumzuurgebruik kan neuraalbuisdefecten verminderen

De kennis over het belang van foliumzuur om de kans op een kind met een neuraalbuisdefect of open ruggetje te verlagen kan nog worden verbeterd. Datzelfde geldt voor het gebruik van foliumzuur vóór de zwangerschap. In 2009 wist bijvoorbeeld 87% van de zwangere vrouwen vóór hun zwangerschap van het belang van foliumzuur en ongeveer de helft van de zwangere vrouwen gebruikte foliumzuur tijdens de gehele aanbevolen periode (van 4 weken vóór de zwangerschap tot en met 10 weken zwangerschap) ( Zetstra-van der Woude et al. 2012 Zetstra-van der Woude, P, de Walle, HE. K., de Jong-van den Berg, L. T. W., Periconceptional folic acid use: still room to improve. (2012) ).  Voorlichting over foliumzuurgebruik aan vrouwen die binnen een jaar opnieuw zwanger willen worden is effectief in het bevorderen van foliumzuurgebruik of de intentie daartoe. Van de vrouwen die voorlichting kregen gebruikte 65% foliumzuur of was dit van plan. Van de vrouwen in een controlegroep was dit 42% ( de Smit et al. 2015 de Smit, DJ., Weinreich, SS., Cornel, MC., Effects of a simple educational intervention in well-baby clinics on women's knowledge about and intake of folic acid supplements in the periconceptional period: a controlled trial (2015) ). Voorlichting over foliumzuurgebruik kan dus bijdragen aan een verlaging van de sterfte of ernstige ziekte rond de geboorte ( Lumley et al. 2001 Lumley, J., Watson, L., Watson, M., Bower, C., Periconceptional supplementation with folate and/or multivitamins for preventing neural tube defects (2001) ).

Meer informatie

A.J.M. Waelput (Erasmus MC)