Internationale vergelijking ziekteverzuim

Sla de grafiek Verzuimpercentage internationaal 2015 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurofound

  • Het percentage betreft een optelling van de categorieën '1 tot 15 dagen verzuim' en 'meer dan 15 dagen verzuim'.

Verzuim in Nederland hoger dan Europees gemiddelde

Het percentage werknemers dat in 2015 in Nederland verzuimde ligt boven het  EU28 De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,… (De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,…)-gemiddelde. In Malta, Finland en Denemarken was het verzuimpercentage het hoogst. In Portugal en Roemenië was het percentage werknemers dat de laatste 12 maanden minstens een dag verzuimde het laagst. Uit de zesde European Working Conditions Survey (EWCS) van Eurofound blijkt dat 41% van de Nederlandse werknemers het afgelopen jaar, één tot vijftien dagen verzuimd heeft en 9% meer dan vijftien dagen (Eurofound, 2016).

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)