Contacteczeem internationaal 2014

Sla de grafiek Contacteczeem internationaal 2014 over en ga naar de datatabel

Bron:  Elsner et al. 2018 Elsner, P., Svensson, A., Ofenloch, R. F., Bruze, M., Naldi, L., Cazzaniga, S., Goncalo, M., Schuttelaar, MA., Diepgen, T. L., Prevalence of skin disease in a population-based sample of adults from five European countries. (2018)

Het betreft de  prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van contacteczeem, gediagnosticeerd door een arts, in de bevolking

Weinig internationaal vergelijkbare gegevens beschikbaar

De  prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van contacteczeem gediagnosticeerd door een arts is het hoogst in Duitsland (12,7%), gevolgd door Nederland (8,2%). In Portugal is de prevalentie het laagst (5%) ( Elsner et al. 2018 Elsner, P., Svensson, A., Ofenloch, R. F., Bruze, M., Naldi, L., Cazzaniga, S., Goncalo, M., Schuttelaar, MA., Diepgen, T. L., Prevalence of skin disease in a population-based sample of adults from five European countries. (2018) ). De verschillen in het voorkomen van contacteczeem tussen landen komt mogelijk door verschillen in blootstelling ( Uter et al. 2009 Uter, W, Rämsch, C, Gawkrodger, D. J., Ayala, F, Balato, A, Beliauskiene, A, Belloni - Fortina, A, Bircher, A, Brasch, JJ., Chowdhury, M. M. U., Coenraads, P, Cooper, S., Corradin, M. T., English, J. S. C., Mahler, V, Gimènez-Arnau, A, Green, CM., Horne, HL., King, CM., Krêcisz, B, Ormerod, AD., Peserico, A, Rantanen, T, Rustemeyer, T, Sansom, JE., Simon, D, Statham, BN., Wilkinson, M, Orton, D., Aberer, W., Jolanki, R., Schuttelaar, MA., Fartasch, MM., Frosch, PJ., Fuchs, TT., Kiec-Swierczynska, MM., Elsner, P., Schnuch, A., The European baseline series in 10 European Countries, 2005/2006--results of the European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA). (2009) ). Daarnaast zorgen verschillende meetmethoden in de landen ervoor dat er niet meer recente en internationaal vergelijkbare gegevens over het voorkomen van contacteczeem in de algemene bevolking zijn. Er is een aantal intiatieven om dit te verbeteren en betrouwbare gegevens te verzamelen over contactallergieën (waaronder contacteczeem). Zoals het European  Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) System on Contact Allergies (ESSCA) en de European Dermato-Epidemiology Network (EDEN) Fragrance Study (over het voorkomen van contacteczeem door geuren in de algemene bevolking) ( Elsner et al. 2010 Elsner, P., Diepgen, T. L., Rossi, M., Coenraads, P, Svensson, Å, Gonçalo, M, Bruze, M, Naldi, L, Design and feasibility of an international study assessing the prevalence of contact allergy to fragrances in the general population: the European Dermato-Epidemiology Network Fragrance Study. (2010) ).

Meer informatie

  • M.M. Harbers (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)