Trend jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. en nieuwe gevallen diabetes mellitus 2011-2014