In het kort

  • Drugsverslaving vooral bij jongvolwassenen

  • Verslavingsproblemen vaker bij lager opgeleide vrouwen

  • Relatief weinig probleemgebruikers in Nederland vergeleken met andere EU Europese unie-landen

  • Drugsverslaving gaat vaak gepaard met andere psychische stoornissen