Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct is overleden

Indicatorwaarde

Percentage

3,2

Verslagjaar: 2019

Trend

3-jarige trend
2017   
2019

Dalende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil

Interpretatie indicator

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van een acuut myocardinfarct. De uitkomst van deze indicator wordt positief beïnvloed door een snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie (PCI Percutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op…), preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie.

Deze cijfers zijn ook onderdeel van
Staat van Volksgezondheid en Zorg: Kerncijfers voor beleid

Verantwoordingstabel 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct

  Toelichting
Volledige naam indicator Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct is overleden.
Bron Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een acuut myocardinfarct en die binnen 30 dagen na de opname overleden waren.
Noemer: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een acuut myocardinfarct.

Interpretatie

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van een acuut myocardinfarct. De uitkomst van deze indicator wordt positief beïnvloed door een snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie (PCI Percutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op…)), preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie.

Toelichting bij referentiewaarde Mediaan getoonde OECD-landen (gemiddelde van Polen en Italië)

Jaar

2019 (nationaal); 2017 (internationaal)