Ouderen met gevoelens van eenzaamheid

Sla de grafiek Ouderen met gevoelens van eenzaamheid internationaal 2019/2020 over en ga naar de datatabel

Bron: SHARE-studie (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Wave 8

In Noord-Europa minder eenzaamheid onder ouderen

In grote lijnen lijkt eenzaamheid minder voor te komen in Noord-Europese landen, zoals Nederland, dan in veel Zuid- en Oost-Europese landen (SHARE-studie, 2019/2020). Dit bleek al uit eerder onderzoek ( Jylhä & Jokela 1990 Jylhä, M., Jokela, J., Individual Experiences as Cultural – a Cross-cultural Study on Loneliness Among the Elderly (1990) Sundström et al. 2009 Sundström, G., Fransson, E, Malmberg, B, Davey, A, Loneliness among older Europeans (2009) de Jong-Gierveld & van Tilburg 2010 de Jong-Gierveld, J., van Tilburg, T, The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys (2010) Fokkema et al. 2012 Fokkema, T., Dykstra, PA, Gierveld-de Jong, J. J., Cross-national differences in older adult loneliness (2012) ).  Verder is het later bevestigd door onderzoek waarin veel factoren zijn meegenomen die verschillen in eenzaamheid verklaren, zoals sociaaleconomische factoren en gezondheid ( Fokkema et al. 2012 Fokkema, T., Dykstra, PA, Gierveld-de Jong, J. J., Cross-national differences in older adult loneliness (2012) ). Een hoger welvaartsniveau en goede sociale zekerheidsvoorzieningen, zoals in Nederland, beschermen tegen eenzaamheid ( Fokkema et al. 2012 Fokkema, T., Dykstra, PA, Gierveld-de Jong, J. J., Cross-national differences in older adult loneliness (2012) ). Uit de grafiek blijkt dat in alle landen (betrokken bij de SHARE-studie) relatief meer vrouwen dan mannen eenzaam zijn, behalve in Denemarken.

    • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)