In Noord-Europa minder eenzaamheid onder ouderen

In grote lijnen lijkt eenzaamheid minder voor te komen in Noord-Europese landen, zoals Nederland, dan in veel Zuid- en Oost-Europese landen (SHARE-studie, 2019/2020). Dit bleek al uit eerder onderzoek ( Jylhä & Jokela 1990 Jylhä, M., Jokela, J., Individual Experiences as Cultural – a Cross-cultural Study on Loneliness Among the Elderly (1990) ; Sundström et al. 2009 Sundström, G., Fransson, E, Malmberg, B, Davey, A., Loneliness among older Europeans (2009) ; de Jong-Gierveld & van Tilburg 2010 de Jong-Gierveld, J.J., van Tilburg, T., The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys (2010) ; Fokkema & Dykstra 2012 Fokkema, T., Dykstra, PA, Cross-national differences in older adult loneliness (2012) ).  Verder is het later bevestigd door onderzoek waarin veel factoren zijn meegenomen die verschillen in eenzaamheid verklaren, zoals sociaaleconomische factoren en gezondheid ( Fokkema & Dykstra 2012 Fokkema, T., Dykstra, PA, Cross-national differences in older adult loneliness (2012) ). Een hoger welvaartsniveau en goede sociale zekerheidsvoorzieningen, zoals in Nederland, beschermen tegen eenzaamheid ( Fokkema & Dykstra 2012 Fokkema, T., Dykstra, PA, Cross-national differences in older adult loneliness (2012) ). Uit de grafiek blijkt dat in alle landen (betrokken bij de SHARE-studie) relatief meer vrouwen dan mannen eenzaam zijn, behalve in Denemarken.

    • E.A. van der Wilk ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))