In het kort

  • Er zijn in Nederland 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio's

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdgezondheidszorg