Jaarprevalentie migraine 2020

Sla de grafiek Jaarprevalentie migraine 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code N89

Ongeveer 276.400 mensen met migraine bekend bij huisarts

In 2020 waren er 276.400 personen met migraine bekend bij de huisarts: 58.900 mannen en 217.600 vrouwen. Dit komt overeen met 6,8 per 1.000 mannen en 24,8 per 1.000 vrouwen. Migraine komt het meest voor tussen de 40 en 54 jaar en komt veel vaker voor bij vrouwen. De  jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) betreft alle mensen die ergens in het jaar 2020 bekend waren bij de huisarts met migraine. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2020 contact te hebben gehad met de huisarts voor migraine. 

Meer informatie


Nieuwe gevallen migraine 2020

Sla de grafiek Nieuwe gevallen migraine 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code N89

Ruim 115.000 nieuwe gevallen van migraine bij huisarts

In 2020 kregen naar schatting 115.500 personen de diagnose migraine bij de huisarts: 27.100 mannen en 88.400 vrouwen. Dit komt overeen met 3,1 per 1.000 mannen en 10,1 per 1.000 vrouwen. Het aantal nieuwe gevallen is het hoogst bij personen van middelbare leeftijd. 

Meer informatie


Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen migraine 2011-2020

Sla de grafiek Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen migraine 2011-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code N89
 • ​Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2011
 • Geïndexeerd (2011 is 100)
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe diagnoses migraine vrijwel constant

Het aantal door de huisarts nieuw gediagnosticeerde gevallen van migraine was in de periode 2011-2020 vrijwel constant, voor zowel mannen als vrouwen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Het aantal nieuwe diagnoses is in het COVID-19-jaar 2020 duidelijk afgenomen ten opzichte van het  jaar 2019. Het is niet te achterhalen of migraine daadwerkelijk minder voorkwam in 2020 of dat de huisartsenpraktijk minder voor deze aandoening werd bezocht ( Nielen et al. 2021 Nielen, M., Weesie, Davids, Winckers, Korteweg, Urbanus, de Leeuw, van Dijk, Korevaar, J., Hasselaar, Hek, Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020, Utrecht (2021) ).
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van migraine is over de periode 2011-2020 redelijk constant. Dit aantal beweegt zich voor mannen rond de 29.000 en voor vrouwen rond de 90.000 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Prevalentie migraine vrijwel constant

In de periode 2011-2020 was het aantal mensen met migraine dat bekend was bij de huisarts ( jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) vrijwel constant. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen met migraine dat bekend was bij de huisarts is over de periode 2011-2020 vrijwel constant. Dit aantal beweegt zich voor mannen rond de 60.000 en voor vrouwen rond de 220.000 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Aantal nieuwe gevallen en prevalentie migraine toegenomen tussen 1991 en 2014

In de periode 1991-2014 is zowel het gestandaardiseerd aantal nieuwe gevallen als de gestandaardiseerde jaarprevalentie van migraine gestegen. Deze trends zijn gebaseerd op de huisartsenregistratie RNH-Limburg (zie: Trend jaarprevalentie en nieuwe gevallen migraine 1991-2014 (pdf; 110 kB)).

Meer informatie


Verwachte stijging aantal mensen met migraine door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met migraine ( jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) in de periode 2018-2040 naar verwachting met 3% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 5% voor mannen en 2% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van migraine beïnvloeden.

Meer informatie

 • M.M.J. Nielen ( NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
 • M.J.J.C. Poos ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.E.L. Bartelink (Julius Centrum)
 • A.M. Gommer (RIVM)
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)