Zorguitgaven burn-out per zorgsector

Sla de grafiek Zorguitgaven burn-out per zorgsector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes F48.0, Z73.0

Zorguitgaven voor burn-out 34 miljoen in 2017

De zorguitgaven voor burn-out (overspannendheid, surmenage) waren 34,2 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 0,14% van de totale zorguitgaven voor psychische stoornissen en 0,04% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor burn-out werd het grootste deel besteed aan eerstelijnszorg (53%), gevolgd door ziekenhuiszorg (25%) en genees- en hulpmiddelen (14%). 

Meer informatie


Zorguitgaven burn-out naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven burn-out naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes F48.0, Z73.0

Zorguitgaven burn-out hoger voor vrouwen

De zorguitgaven voor burn-out (overspannendheid, surmenage) zijn in 2017 veel hoger voor vrouwen (64%) dan voor mannen (36%). Bijna de helft (46%) van de totale zorguitgaven voor burn-out worden gemaakt voor vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar. Na het 70e levensjaar nemen de zorguitgaven voor burn-out sterk af.  In 2017 bedroegen de zorguitgaven voor burn-out 34,2 miljoen euro. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)