GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Moeite met rondkomen naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio

In Nederland wordt bij 3,7% van de jongeren thuis (gezin waar de meeste tijd wordt gewoond) enige of grote moeite ervaren om rond te komen met geld. Per GGD-regio varieert het percentage van 2,7 tot 5,2%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Moeite met rondkomen naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren waar thuis moeite met rondkomen wordt ervaren van 0 tot 9,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


  • In de kaart gaat het niet over het aantal gezinnen dat een bijstandsuitkering ontvangt, maar om het aantal 0- tot en met 17-jarigen dat uit een gezin komt met een laag inkomen ten opzichte van het totaal aantal 0- tot en met 17-jarigen.

In de steden meer kinderen in armoede

Het zijn vooral de steden waar kinderen in een gezin wonen met een bijstandsuitkering. De steden Rotterdam en Heerlen scoren het hoogst met respectievelijk 18,1 en 14,1%. Ook in steden in het noorden, zoals Groningen en Leeuwarden, leven veel kinderen onder de armoedegrens. In 2015 wonen in Nederland 225.000 kinderen van 0 tot en met 17 jaar in een uitkeringsgezin. Het aantal kinderen in armoede (kinderen binnen een gezin met een bijstandsuitkering) in Nederland blijft stijgen. In 2010 bedroeg het percentage 5,2%, in 2011 5,5% en in 2015 is het verder gestegen naar 6,6% ( Verwey-Jonker instituut 2017 Verwey-Jonker instituut, Kinderen in tel Databoek 2016; Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015, Utrecht (2017) ).


  • P. Geuijen ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)