Gemiddelde wachttijden geestelijke gezondheidszorg

De grafiek toont de gemiddelde wachttijd voor geestelijke gezondheidszorg per hoofddiagnosegroep. De getoonde aanmeld- en behandelwachttijd zijn volume gewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders aangeleverde wachttijden. De gemiddelde wachttijd is berekend als de som van de aanmeld- en behandelwachttijden. De volumes in de weging zijn gebaseerd op de afgelopen 365 dagen en worden, per diagnose, evenredig verdeeld over de vestigingen van een instelling. 

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg

De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor de basis-ggz (gb-ggz) en de gespecialiseerde ggz (g gram-ggz) op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd.

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz

Zorgaanbieders zijn verplicht hun wachttijden op hun website te vermelden (of te verwijzen naar kiezenindeggz.nl) en maandelijks door te geven aan Vektis. Meer over deze verplichting staat op overheid.nl. De door de zorgaanbieders aangeleverde aanmeld- en behandelwachttijd die gebruikt wordt in de berekening is de gemiddelde gerealiseerde wachttijd over de laatste twee maanden.

Historische gegevens

De gegevens vanaf november 2019 zijn los te downloaden (zie: bijlage wachttijden geestelijke gezondheidszorg; (ods; 10 kB)). In het bestand worden wachttijden uitgesplitst naar het type aanbieder (instellingen, vrijgevestigden en totaal) en diagnose.


Gemiddelde wachttijden geestelijke gezondheidszorg

De grafiek toont de gemiddelde wachttijd voor geestelijke gezondheidszorg per hoofddiagnosegroep. De getoonde wachttijd zijn volume gewogen gemiddelden van de door zorgaanbieders (uitgesplitst naar instellingen en vrijgevestigde zorgverleners) aangeleverde wachttijden. De gemiddelde wachttijd is berekend als de som van de aanmeld- en behandelwachttijden. De volumes in de weging zijn gebaseerd op de afgelopen 365 dagen en worden, per diagnose, evenredig verdeeld over de vestigingen van een instelling. 

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg

De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor de basis-ggz (gb-ggz) en de gespecialiseerde ggz(g gram-ggz) op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd.

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz

Zorgaanbieders zijn verplicht hun wachttijden op hun website te vermelden (of te verwijzen naar kiezenindeggz.nl) en maandelijks door te geven aan Vektis. Meer over deze verplichting staat op overheid.nl. De door de zorgaanbieders aangeleverde aanmeld- en behandelwachttijd die gebruikt wordt in de berekening is de gemiddelde gerealiseerde wachttijd over de laatste twee maanden.

Historische gegevens

De gegevens vanaf november 2019 zijn los te downloaden (zie: bijlage wachttijden geestelijke gezondheidszorg (ods; 10kb)). In het bestand worden wachttijden uitgesplitst naar het type aanbieder (instellingen, vrijgevestigden en totaal) en diagnose.


Wachttijden geestelijke gezondheidszorg naar diagnose

Gemiddelde regionale wachttijden geestelijke gezondheidszorg

De grafiek toont de gemiddelde totale wachttijd voor geestelijke gezondheidszorg per hoofddiagnosegroep in elke zorgkantoorregio. De totale gemiddelde wachttijd is berekend als de som van de gemiddelde aanmeld- en behandelwachttijden (deze worden niet apart weergegeven). Voor het gemiddelde van een regio worden alleen vestigingslocaties meegenomen die wachttijden voor een diagnose aanleveren in de betreffende zorgkantoorregio. Het gemiddelde is volume gewogen, waarbij de volumes zijn gebaseerd op de afgelopen 365 dagen. Volumes worden, per diagnose, evenredig verdeeld over de vestigingen van een instelling.

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg

De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor de basis-ggz (gb-ggz) en de gespecialiseerde ggz (g gram-ggz) op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd.

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz

Zorgaanbieders zijn verplicht hun wachttijden op hun website te vermelden (of te verwijzen naar www.kiezenindeggz.nl) en maandelijks door te geven aan Vektis. Meer over deze verplichting leest u hier. De door de zorgaanbieders aangeleverde aanmeld- en behandelwachttijd die gebruikt wordt in de berekening is de gemiddelde gerealiseerde wachttijd over de laatste twee maanden.

Historische gegevens

De grafieken tonen de totale wachttijden per diagnose en zorgkantoorregio. Tabellen voor de aanmeldwachttijd, behandelwachttijd en de totale wachttijd, inclusief historie, zijn los te downloaden (zie: bijlage wachttijden geestelijke gezondheidszorg naar regio; (ods; 72kb)).

H. Giesbers (RIVM)