Hoogste zorgkosten in grensgebieden

In de grensgebieden liggen de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) bijna overal hoger dan het Nederlands gemiddelde. In Noordoost-Nederland, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn de zorgkosten per verzekerdenjaar het hoogst. Gebieden waar de zorgkosten per verzekerdenjaar een stuk lager zijn dan het Nederlands gemiddelde liggen voornamelijk in het noordwesten en midden van het land. In deze kaart zijn de zorgkosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering per gemeente te zien. De gemiddelde zorgkosten vanuit de basisverzekering in Nederland zijn 2.625 euro per verzekerdenjaar.

Verschillen tussen regio’s deels verklaard door bevolkingssamenstelling

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling. Daarom is ook een kaart opgenomen waarbij de kosten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Hoogste kosten farmacie in delen van Groningen, Limburg en Zeeland

De kosten voor farmaceutische hulp die vanuit de basisverzekering vergoed worden, zijn gemiddeld 282 euro per verzekerdenjaar. De gemeenten waar de kosten voor farmacie boven dit gemiddelde liggen, zijn voornamelijk te vinden in Noordoost-Groningen, het zuiden van Zeeland en delen van Limburg. In het westen van Nederland liggen meerdere gemeenten waar de kosten voor farmaceutische hulp juist lager dan het gemiddelde zijn.

Verschillen tussen regio’s deels verklaard door bevolkingssamenstelling

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling. Daarom is ook een kaart opgenomen waarbij de kosten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Hoogste kosten voor huisartszorg in Groningen, Drenthe, Limburg en op de Waddeneilanden

In Limburg en in de noordelijke provincies Groningen en Drenthe en de daarbij horende Waddeneilanden liggen de totale kosten voor huisartsenzorg in veel gebieden boven het Nederlands gemiddelde van bijna 201 euro per verzekerdenjaar. De hoge huisartskosten op de verschillende Waddeneilanden kunnen deels verklaard worden doordat huisartsen op de eilanden meer poliklinische verrichtingen uitvoeren dan elders in het land. 

Verschillen tussen regio’s deels verklaard door bevolkingssamenstelling

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling. Daarom is ook een kaart opgenomen waarbij de kosten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Kosten voor medisch specialistische zorg hoger in Noord-oost Groningen en Limburg

De kosten voor medisch specialistische zorg die vanuit de basisverzekering vergoed worden, zijn gemiddeld 1.376 euro per verzekerdenjaar. De regio's waar de kosten boven dit gemiddelde liggen, zijn voornamelijk te vinden in Noordoost-Groningen en Limburg. In het midden van het land liggen de kosten voor medisch specialistische zorg juist lager dan gemiddeld.

Verschillen tussen regio’s deels verklaard door bevolkingssamenstelling

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling. Daarom is ook een kaart opgenomen waarbij de kosten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Gebieden met hoogste generalistische basis GGZ verspreid over Nederland

De gemiddelde kosten voor generalistische basis GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) die vanuit de basisverzekering vergoed worden, bedragen 13 euro per verzekerdenjaar. De gemeenten waar de kosten ruim boven het Nederlands gemiddelde uitkomen, laten een gespreid regionaal patroon zien. Met 23 euro per verzekerdenjaar zijn de kosten het hoogst in de gemeenten Nijmegen en Utrecht. In West-Brabant liggen meerdere gemeenten waar de kosten voor generalistische basis GGZ per verzekerdenjaar veelal lager zijn dan het Nederlands gemiddelde.

Verschillen tussen regio’s deels verklaard door bevolkingssamenstelling

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling. Daarom is ook een kaart opgenomen waarbij de kosten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Gebieden met hoogste kosten voor gespecialiseerde GGZ verspreid over Nederland

In een aantal gemeenten verspreid over het land en in de grote steden liggen de kosten voor zorg in de gespecialiseerde GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) ruim hoger dan het Nederlands gemiddelde van 187 euro per verzekerdenjaar. De gemeenten met relatief de hoogste kosten liggen veelal nabij instellingen waar gespecialiseerde GGZ-zorg wordt aangeboden. Bijvoorbeeld in de gemeenten Apeldoorn en Tynaarlo. De hoge kosten in deze regio’s kunnen zijn veroorzaakt doordat mensen die relatief veel GGZ-zorg gebruiken op het instellingsterrein of nabij dergelijke instellingen wonen. Dat effect kan vooral in regio’s met relatief weinig inwoners groot zijn.

Verschillen tussen gemeenten gecorrigeerd voor bevolkingssamenstelling

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen soms deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling, dat lijkt in het geval van de zorgkosten voor gespecialiseerde GGZ echter niet het geval. De kaart waarin de kosten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht verschilt nauwelijks van de kaart waarin niet is gecorrigeerd voor de bevolkingssamenstelling. Zie methoden voor meer informatie.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Grensoverschrijdende zorgkosten het hoogst in Zeeland en Limburg

Binnen de basisverzekering gedeclareerde zorgkosten bestaan uit zowel in Nederland gemaakte zorgkosten als kosten die gemaakt zijn in het buitenland (grensoverschrijdende zorgkosten). Wanneer gekeken wordt naar de grensoverschrijdende zorgkosten ten opzichte van de totale zorgkosten blijkt dat het aandeel van deze kosten het hoogst is in Zeeland en Limburg. In het zuidelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen maken de in het buitenland gemaakte kosten minstens 3 procent uit van de totale zorgkosten, met een maximum van 18 procent in de gemeente Sluis.

Verschillen tussen regio’s deels verklaard door bevolkingssamenstelling

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling. Daarom is ook een kaart opgenomen waarbij de kosten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie