Zorgkosten naar leeftijd

Sla de grafiek Zorgkosten naar leeftijd 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Gemiddelde zorgkosten iets hoger voor vrouwen dan voor mannen

Gemiddeld zijn de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) voor vrouwen wat hoger dan voor mannen. Voor vrouwen liggen de gemiddelde zorgkosten op 2.796 euro per verzekerdenjaar, voor mannen is dit 2.450 euro per verzekerdenjaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gemiddeld hogere zorgkosten van vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 50. Dat is grotendeels te verklaren door de kosten voor zwangerschap en bevalling, die geheel bij de vrouw terechtkomen. De zorgkosten voor mannen zijn juist hoger in de kinderleeftijd en vanaf 60 jaar.

Oudere bevolking maakt hoogste zorgkosten

De bevolking van 60 jaar en ouder maakt gemiddeld gezien de hoogste zorgkosten. Dit hangt samen met hogere sterfte- en ziektekansen die gelden voor mensen in deze leeftijdsgroepen.

Meer informatie


Zorgkosten naar type zorg 2018

Sla de grafiek Zorgkosten naar type zorg 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Helft van gedeclareerde zorgkosten voor medisch specialistische zorg

In 2018 bedroegen de totale zorgkosten 2.625 euro per verzekerdenjaar. Hiervan werd iets meer dan de helft, 1.376 euro, besteed aan medisch specialistische zorg. Dit is ruim anderhalf maal zoveel als aan huisartsenzorg,  GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg), wijkverpleging en farmacie tezamen werd uitgegeven. Aan deze laatste typen zorg werd 885 euro per verzekerdenjaar uitgegeven. Het gaat hier om verzekerde zorg die valt onder de basisverzekering ( Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)).

Meer informatie


Trend in zorgkosten 2011-2015

Sla de grafiek Trend in zorgkosten 2011-2015 over en ga naar de datatabel

Bron: Vektis databestand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Gemiddelde zorgkosten gestegen door uitbreiding aanspraken

Gemiddeld zijn de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) tussen 2011 en 2015 gestegen van 2.138 euro tot 2.363 euro per verzekerdenjaar. Oorzaken van de toename zijn de uitbreiding van het verzekerde pakket met geriatrische revalidatiezorg in 2013 en met wijkverpleging in 2015. Kijken we alleen naar sectoren die zowel in 2011 als 2015 onder de verzekerde zorg vielen, dan zijn de uitgaven juist iets gedaald, van 2.131 euro naar 2.096 euro per verzekerdenjaar.

Zorgkosten van vrouwen meer gestegen dan van mannen

Omdat vrouwen vaker gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg en wijkverpleging, zijn hun zorguitgaven tussen 2011 en 2015 met 12% per verzekerdenjaar gestegen, tegen 9% bij de mannen.

Meer informatie

  • H. Giesbers ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning (RIVM)