Wisselend beeld overmatig alcoholgebruik naar inkomen

De grafiek presenteert cijfers over overmatig alcoholgebruik naar inkomensklassen over 2016. Overmatig alcoholgebruik betekent meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). Over het algemeen is het aandeel mannen dat overmatig drinkt groter dan het aandeel vrouwen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil , resultaten van deze toetsing zijn:

  • Bij vrouwen komt overmatig alcoholgebruik het meest voor bij de hoogste inkomensklasse. Hoe hoger de inkomensklasse, hoe hoger het percentage overmatig alcoholgebruik. Alleen tussen de twee laagste inkomensklassen is bij vrouwen geen significant verschil in overmatig alcoholgebruik.
  • Bij mannen is het beeld bij overmatig alcoholgebruik precies andersom, hierbij komt overmatig alcoholgebruik het meest voor bij de laagste inkomensklasse.

  • J.M.H. Ruijsbroek (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C. Zomer (RIVM)