Percentage bingedrinkers verschilt naar opleiding

Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid. (het drinken van vijf of meer glazen bij één gelegenheid) komt op het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-b en vmbo-t vaker voor dan op de havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs en het vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het verschil tussen vmbo-t en havo is net niet significant. Bijna acht van de tien (78%) alcoholgebruikers op het vmbo-b zegt de afgelopen maand weleens vijf of meer glazen bij één gelegenheid te hebben gedronken, tegenover zes van de tien (63%) op het vwo. Op het vmbo-t is dit 77%. Het verschil in percentage scholieren dat ooit alcohol heeft gedronken is minder groot (vmbo-b: 50%; vwo: 45%).


Alcoholgebruik naar opleiding

Sla de grafiek Overmatig alcoholgebruik naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel
 • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs-1).
 • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
 • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs of wo Wetenschappelijk Onderwijs.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Nauwelijks opleidingsverschillen in overmatig alcoholgebruik

De grafiek presenteert cijfers over 2020 van overmatig alcoholgebruik naar opleiding. Overmatig alcoholgebruik betekent meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil . Resultaten van deze toetsing zijn:

 • De verschillen in het percentage overmatig alcoholgebruik naar opleiding zijn bijna allemaal niet statistisch significant.
 • Bij mannen tussen 25-44 jaar komt overmatig drinken relatief minder voor onder hoogopgeleiden (3,7%) dan onder middelbaaropgeleiden (9,2%) of laagopgeleiden (10,7%). 
 • Bij vrouwen van 65 jaar of ouder komt overmatig drinken relatief meer voor onder hoogopgeleiden (9,7%) dan middelbaaropgeleiden (4,6%) of laagopgeleiden (4,2%).

 • K. Monshouwer (Trimbos-instituut)
 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • C. Zomer (RIVM)
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)