Meer jongens dan meisjes hebben ooit alcohol gedronken

Van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft bijna de helft (47%) ooit alcohol gedronken: 48% van de jongens en 45% van de meisjes. Iets meer dan een kwart van de leerlingen van 12 tot en met 16 jaar (26%) heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. Bijna één op de vijf (19%) van de leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 tot en met 16 jaar heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek weleens vijf glazen of meer bij één gelegenheid gedronken (het zogenaamde binge drinken).


Alcoholgebruik onder scholieren naar leeftijd 2019

Sla de grafiek Alcoholgebruik scholieren naar leeftijd 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM

 • Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.: In de afgelopen maand 5 of meer glazen alcohol in het weekend gedronken hebben. 

Bijna de helft van de scholieren heeft ervaring met alcohol

Van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft bijna de helft (47%) ooit alcohol gedronken. Iets meer dan een kwart van de leerlingen van 12 tot en met 16 jaar (26%) heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. Op 12-jarige leeftijd heeft één op de twintig leerlingen (5%) de afgelopen maand alcohol gedronken, op 16-jarige leeftijd is dat ruim de helft (53%). Zoals te verwachten is, neemt met de leeftijd het alcoholgebruik toe.

Bijna een op de vijf van de scholieren is een bingedrinker

Van de leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 tot en met 16 jaar heeft 19% in de maand voorafgaand aan het onderzoek weleens vijf glazen of meer bij één gelegenheid gedronken (het zogenaamde binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid ).


Trend alcoholgebruik scholieren

Sla de grafiek Trend alcoholgebruik scholieren 1999-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM,1999-2015 en 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2017

 • Percentage drinkers: ooit in het leven, in de afgelopen maand (recent) of in de afgelopen maand minstens één keer minstens vijf glazen bij één gelegenheid (binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid ).
 • Trendgegevens voor binge drinken zijn beschikbaar sinds 2003. Voor die tijd werd binge drinken op een andere manier gemeten, waardoor de gegevens niet vergelijkbaar zijn.
 • Niet voor alle tussenliggende jaren zijn gegevens beschikbaar. De intervallen tussen de meetwaarden zijn niet overal gelijk.

Alcoholgebruik jongeren neemt af

In 2019 hadden beduidend minder scholieren in het voortgezet onderwijs ervaring met het gebruik van alcohol (47%) dan in 1999 (72%). In 2003 was het percentage met 84% nog hoger dan in 1999. De afname vond met name plaats tussen 2011 (66%) en 2015 (45%). In de jaren na 2015 is het percentage vrijwel constant gebleven. Ook het percentage bingedrinkers is vrijwel constant sinds 2015 (ongeveer 18%).


Alcoholgebruik studenten naar geslacht

Sla de grafiek Alcoholgebruik studenten 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijsRIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland

 • Overmatig drinken: meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen voor vrouwen
 • Zwaar drinken: ten minste één keer per week 6 of meer glazen (mannen) of 4 of meer glazen (vrouwen) drinken op een dag

Eén op de tien studenten drinkt overmatig

Ruim één op de tien hbo Hoger beroepsonderwijs- of wo Wetenschappelijk Onderwijs-studenten dronk in 2021 overmatig: meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen voor vrouwen. Zwaar drinken komt voor bij 16% van de studenten. Zij drinken ten minste één keer per week zes of meer glazen (mannen) of vier of meer glazen (vrouwen) op een dag. Zowel overmatig als zwaar drinken komt meer voor bij mannelijke dan vrouwelijke studenten. Studenten zijn ondervraagd tijdens de coronacrisis; dit kan invloed hebben op de antwoorden. Van de studenten die alcohol drinken geeft 45% aan dat zij door de coronacrisis of coronamaatregelen minder zijn gaan drinken, terwijl 16% juist meer alcohol is gaan drinken ( Dopmeijer et al. Dopmeijer, Nuijen, Busch, Tak, van Hasselt, N., Verweij, Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport 2: Middelengebruik, Bilthoven () ). 


 • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
 • K. Monshouwer (Trimbos-instituut)
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)