Zorguitgaven alcohol- en drugsverslaving naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven alcohol- en drugsverslaving naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: E244, F10-F16, F18-F19,G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K86.0, O35.4, T40, T42.3-T42.4, T42.6-T42.7, T43.6, T51

Zorguitgaven alcohol- en drugsverslaving 820 miljoen euro

In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan zorg voor verslaving aan alcohol en drugs bijna 820,2 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,93% van de totale zorguitgaven in Nederland. De zorg voor alcohol- en drugsverslaving omvat 3,26% van alle zorguitgaven die gemaakt zijn voor psychische stoornissen. Ruim 93% van de uitgaven aan zorg voor alcohol- en drugsverslaving gaat naar de geestelijke gezondheidszorg. Op ruime afstand volgen de uitgaven aan genees- en hulpmiddelen (2,0%) en ziekenhuiszorg (1,5%).

Meer informatie


Zorguitgaven alcohol- en drugsverslaving naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven alcohol- en drugsverslaving 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: E244, F10-F16, F18-F19,G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K86.0, O35.4, T40, T42.3-T42.4, T42.6-T42.7, T43.6, T51

Meeste zorguitgaven naar zorg voor mannen

Van uitgaven aan zorg voor verslaving aan alcohol en drugs in 2017 ging 73% naar de zorg voor mannen en 27% naar de zorg voor vrouwen. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan zorg voor verslaving aan alcohol en drugs bijna 820,2 miljoen euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)