In het kort

  • In 2020 waren er 525.400 personen met astma

  • 43.700 nieuwe patiënten kregen in 2020 de diagnose astma 

  • Ruim 444 miljoen euro voor zorg astma in 2019

  • Ongeveer 7% van de kinderen en jongeren heeft astma

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor astma in 2020

  • Regio's Rotterdam en Haaglanden meeste gebruikers astma- en COPD-middelen