Lage sterfte aan borstkanker Flevoland en Zuid-Limburg

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Flevoland en Zuid-Limburg de laagste sterfte aan borstkanker gemeld. De regio's die hoog scoren liggen verspreid over het land, met regio’s Drenthe en Twente als de hoogst scorenden. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 12.600 vrouwen aan borstkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.150 sterfgevallen. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker waaraan vrouwen in Nederland overlijden.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


In het noorden meer borstkanker

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses invasieve borsttumoren (borstkanker) per 10.000 vrouwen. In het noorden komt borstkanker relatief vaker voor. In de periode 2016-2019 zijn er 59.067 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 17,1 van de 10.000 vrouwen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd.
Hoewel ze hier buiten beschouwing worden gelaten, komt borstkanker ook bij mannen voor. In Nederland wordt jaarlijks bij circa 125 mannen de diagnose borstkanker gesteld.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek borstkanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 59,7 en 85,8%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte vrouwen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. In 2018-2020 werden in totaal 3.341.755 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Van deze vrouwen hebben er 2.508.536 gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 75,1%. Vrouwen kunnen in een ander jaar deelnemen dan waarin zij oorspronkelijk gepland waren. Het deelnamepercentage wordt bepaald op basis van die oorspronkelijke uitnodigingsdatum. De totaalcijfers over drie opeenvolgende jaren worden getoond, omdat binnen dit tijdsbestek in iedere gemeente een screeningsmoment heeft plaatsgevonden.

Deelname en COVID-19-uitbraak

Het aantal uitnodigingen en de deelnamepercentages van de bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de (huis)arts of screeningsunits.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)