Sterfte aan depressie en andere stemmingsstoornissen onderschat in doodsoorzakenstatistiek

In 2020 overleden 50 mannen en 101 vrouwen met een stemmingsstoornis ( ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes F30-F34, F38-F39) als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek; voorlopige cijfers). Stemmingsstoornissen hebben een grotere invloed op de sterftekans dan deze sterftecijfers suggereren ( Schoevers et al. 2004 Schoevers, R. A., Bremmer, M. A., Beekman, A. T. F., Hoogendijk, W. J., Deeg, D. J. H., van Tilburg, W., Verklaringen voor de relatie tussen depressie en verhoogde sterfte (2004) ). Zo is in deze cijfers het aantal gevallen van zelfdoding als gevolg van depressie niet meegenomen. Jaarlijks overlijden bijna tweeduizend mensen door zelf toegebracht letsel (suïcide). Uit eerdere studies blijkt dat in circa 70% van de sterfte door zelf toegebracht letsel sprake is van depressie ( Bertolote et al. 2004 Bertolote, J. M., Fleischmann, A, de Leo, DD., Wasserman, D, Psychiatric diagnoses and suicide: revisiting the evidence. (2004) Nock et al. 2008 Nock, MK., Borges, G, Bromet, EJ., Cha, CB., Lee, S, Kessler, R. C., Suicide and suicidal behavior. (2008) ).

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • C.H. van Gool (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)