Aantal werkzame fysiotherapeuten 2019

Sla de grafiek Aantal werkzame fysiotherapeuten 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: BIG-register op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Statline

Voorlopige cijfers

Meeste fysiotherapeuten werkzaam in een praktijk

In 2019 zijn er volgens het BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-register ongeveer 21.000 fysiotherapeuten werkzaam binnen een praktijk. Fysiotherapeuten kunnen werkzaam zijn in fysiotherapiepraktijken. Daarnaast kunnen fysiotherapeuten werkzaam zijn binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) of de gehandicaptenzorg. Deze instellingen hebben vooral een regionale functie. In 2019 ging het om ongeveer 7.780 fysiotherapeuten die binnen een van deze instellingen werkzaam waren.

Jonge fysiotherapeuten

Een groot deel van de werkende fysiotherapeuten zijn jonge fysiotherapeuten. Ongeveer 40% is jonger dan 35 jaar. Ongeveer 2,6% van de fysiotherapeuten is ouder dan 65 jaar ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Statline).

Meer informatie


  • R. Gijsen ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)