Nederland telt 8.400 werkzame tandartsen

Op 1 januari 2018 werkten er 8.400 tandartsen in de zorgsector; 7.880 tandartsen en 520 tandheelkundig specialisten (orthodontisten en tandartsen met specialisatie mondziekten en kaakchirurgie). 

Bijna 3.570 mondhygiënisten

In de eerstelijns mondzorg zijn ook mondhygiënisten werkzaam. De mondhygiënist richt zich op de preventieve mondzorg, met name op het voorkomen van aandoeningen. Op 1 januari 2019 waren er 3.569 mondhygiënisten werkzaam in Nederland. Mannen geven aan meer te werken dan vrouwen (41,7 uur en 0,91  FTE Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek. (Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek.) versus 31,6 en 0,76 FTE). De werkweek-lengte en aanstellings-omvang neemt af met de leeftijd; de oudere leeftijdsgroepen werken minder FTE en uren dan de jongere ( NIVEL 2019 NIVEL, Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland; Een enquête-onderzoek ten behoeve van de raming Eerstelijns Mondzorg 2019 van het Capaciteitsorgaan, Utrecht (2019) ).

Tabel: Aantal werkzame tandartsen in de zorgsector 2018

Werkzaam in de zorg

Mannen

Vrouwen Totaal

Tandartsen

4.460

3.420

7.880

Orthodontisten

150

120

270

Kaakchirurgen

200

55

250

Totaal

4.810

3.595

8.400

Bron: BIG-register op  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline

Dit cijfer is ook onderdeel van:
Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

Meer informatie


Werkzame tandartsen 2013-2018

Sla de grafiek Werkzame tandartsen 2013-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: BIG-register op  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Statline

Toename aantal tandartsen

Ten opzichte van 2013 is het totaal aantal werkzame tandartsen met ruim 6% toegenomen. Dit is inclusief tandheelkundig specialisten (orthodontisten en tandartsen met specialisatie mondziekten en kaakchirurgie).

Tandartsen doen steeds meer arbeidsintensieve handelingen

Trends in de toename van het aantal tandartsen hangen samen met verschillende factoren. Naast algemene ontwikkelingen als deeltijdwerken en vergrijzing gaat het ook om meer zorginhoudelijke veranderingen. Zo heeft er onder andere door aandacht voor preventie in de tandheelkundige praktijk en poetsen met fluoridetandpasta een taakverschuiving plaatsgevonden van het trekken van het volledige gebit naar arbeidsintensieve verrichtingen waardoor er meer tandartsen nodig zijn.

Meer informatie

  • R. Gijsen ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)