Zorguitgaven gehoorstoornissen naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven gehoorstoornissen naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: H60-H82, H83.0-H83.3, H83.8-H83.9, H90-H95

Zorguitgaven voor gehoorstoornissen 1,35 miljard euro in 2017

De uitgaven van de zorg voor gehoorstoornissen bedroegen 1,35 miljard euro in 2017. Dit komt overeen met 23% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen en 1,5% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor gehoorstoornissen werd 29% besteed aan ziekenhuis- en medisch-specialistische zorg en 26% aan genees- en hulpmiddelen. Verder ging 17% naar de gehandicaptenzorg.

Meer informatie


Zorguitgaven gehoorstoornissen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven gehoorstoornissen 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: H60-H82, H83.0-H83.3, H83.8-H83.9, H90-H95

Evenveel zorguitgaven voor vrouwen als voor mannen

Gemiddeld genomen zijn de zorguitgaven voor gehoorstoornissen in 2017 gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. De zorguitgaven zijn het hoogst voor de leeftijdsgroep 75 tot 80 jaar, maar ook in de overige oudere leeftijdsgroepen zijn de zorguitgaven hoog. Daarnaast worden er relatief veel zorguitgaven gemaakt in de leeftijd van 1 tot 10 jaar. In deze jonge leeftijdsgroep zijn de zorguitgaven voor jongens hoger dan voor meisjes en bij ouderen zijn de zorguitgaven juist hoger voor vrouwen. De uitgaven van de zorg voor gehoorstoornissen bedroegen in totaal 1,35 miljard euro in 2017. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)