Jaarprevalentie blindheid 2020

Sla de grafiek Jaarprevalentie blindheid 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F94

36.400 mensen met blindheid in huisartsenregistraties

In 2020 waren er naar schatting in totaal 36.400 mensen met blindheid (elke graad en vorm) bekend bij de huisarts ( jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)), 19.200 mannen (2,2 per 1.000) en 17.200 vrouwen (2,0 per 1.000). Het aantal mensen met blindheid neemt toe met de leeftijd.
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in 2020 bekend waren bij de huisarts voor blindheid. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2020 contact te hebben gehad met de huisarts voor blindheid.

2.060 nieuwe gevallen van blindheid in 2020

In 2020 kregen naar schatting 2.060 mensen blindheid, 1.130 mannen (0,1 per 1.000) en 930 vrouwen (0,1 per 1.000).


Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen blindheid 2011-2020

Sla de grafiek Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen blindheid 2011-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F94
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2011
  • Geïndexeerd (2011 is 100)
  • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe diagnoses blindheid afgenomen

Het aantal door de huisarts nieuw gediagnosticeerde gevallen van blindheid (elke graad en vorm) is in de periode 2011-2020 afgenomen. Voor vrouwen was de daling (44%) groter dan voor mannen (25%). Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van blindheid is afgenomen. Voor mannen nam dit aantal af van 1.290 in 2011 naar 1.130 in 2020. Voor vrouwen is dit aantal afgenomen van 1.490 in 2011 naar 930 in 2020 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Prevalentie blindheid nagenoeg constant

In de periode 2011-2020 is het aantal mensen met blindheid dat bekend was bij de huisarts ( jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) nagenoeg constant gebleven, voor zowel mannen als vrouwen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen met blindheid dat bekend was bij de huisarts is voor mannen toegenomen van 15.300 in 2011 naar 19.200 in 2020. Voor vrouwen is het aantal nagenoeg gelijk gebleven: 16.800 in 2011 en 17.200 in 2020 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).


  • M.M.J. Nielen ( NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)