Zorguitgaven osteoporose naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven osteoporose naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes M80-M82

Zorguitgaven osteoporose ruim 116 miljoen euro in 2017

In 2017 waren de uitgaven aan de zorg voor osteoporose 116,6 miljoen euro. Dat komt overeen met 1,8% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 0,13% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor osteoporose werd het grootste deel (55%) besteed aan genees- en hulpmiddelen. Daarnaast ging 30% naar ziekenhuiszorg.

Meer informatie


Zorguitgaven osteoporose naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven osteoporose naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes M80-M82

Ruim 80% van de zorguitgaven naar vrouwen

Het aandeel in de zorguitgaven voor osteoporose in 2017 was veel groter voor vrouwen (80,8%) dan voor mannen (19,2%). Dit verschil in zorguitgaven is in lijn met het feit dat osteoporose vaker voorkomt bij vrouwen. De uitgaven aan de zorg voor osteoporose zijn voor mannen en vrouwen het hoogst in de leeftijdscategorie 70 tot en met 74 jaar. Voor personen jonger dan 45 jaar worden relatief weinig uitgaven gemaakt voor osteoporose. In 2017 waren de uitgaven aan de zorg voor osteoporose 116,6 miljoen euro. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)