Inkomensniveau belangrijk bij roken

De grafiek presenteert cijfers over 2016 over roken naar inkomensklassen. Een roker is iemand die aangeeft dat hij of zij (weleens) rookt. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil . De resultaten van deze toetsing zijn:

  • Roken komt meer voor bij mensen in de laagste inkomensklasse dan bij mensen in de hoogste inkomensklasse, dit geldt zowel voor mannen als vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage rokers neemt af als de inkomensklasse hoger wordt. Bij mannen rookt de laagste inkomensgroep ruim twee zo vaak als de hoogste inkomensgroep (36,6% versus 16,7%), bij vrouwen is dit bijna twee keer zo vaak (23,6% versus 12,1%).

Meer informatie

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • J.M.H. Ruijsbroek (RIVM)