Zorguitgaven schizofrenie 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven schizofrenie naar sector 2017 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: F20.0-F20.5, F20.9

416 miljoen euro voor zorg aan mensen met schizofrenie

Totale zorguitgaven voor schizofrenie waren 415,6 euro in 2017. Dit is 0,47% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in Nederland. Dit percentage is een ondergrens, aangezien een aanzienlijk deel van de kosten binnen de psychische stoornissen niet direct aan een diagnosegroep kon worden toegeschreven. In de zorg voor schizofrenie wordt het meeste geld (94%) uitgegeven in de sector geestelijke gezondheidszorg. 

Meer informatie


Zorguitgaven schizofrenie naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven schizofrenie naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: F20.0-F20.5, F20.9

Hogere zorguitgaven schizofrenie voor mannen

In 2017 ging van de totale zorguitgaven voor schizofrenie 74% naar mannen en 26% naar vrouwen. In de leeftijdsgroep 20- tot 50-jarigen zijn de meeste zorguitgaven voor schizofrenie gemaakt. Totale zorguitgaven voor schizofrenie waren 415,6 euro in 2017.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)