In het kort

  • In 2020 werd 6,9% van alle baby’s te vroeg geboren (vóór 37 weken zwangerschapsduur  en na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer)

  • 9,8% van alle kinderen geboren in 2020 had bij geboorte een laag gewicht voor de zwangerschapsduur

  • 15,0% van alle kinderen geboren in 2020 werd geboren vóór 37 weken zwangerschapsduur en/of had een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur (Big 2)

  • Diverse factoren waaronder roken, overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2), arbeidsomstandigheden en infecties hebben invloed op ontstaan vroeggeboorte en groeivertraging

  • Ernstige vroeggeboorte en groeivertraging hebben zowel op  korte als op langere termijn gevolgen voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind

  • Te vroeg geboren kinderen liggen gemiddeld 17 dagen op de NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit)