In het kort

  • In 2020 overleden 1.273 kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.

  • De perinatale sterfte Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. ) is tot 2015 gedaald, maar daarna is de daling afgevlakt 

  • Tussen 2010 en 2015 verbeterde de Nederlandse positie zich in vergelijking met andere EU Europese unie (Europese unie)-landen, maar tot 2004 was de trend in Nederland minder gunstig dan elders in de EU

  • Sterfte rond de geboorte komt relatief vaker voor bij pasgeborenen met een niet-westerse migratieachtergrond 

  • Overgewicht, roken en sociale achterstand zijn risicofactoren voor perinatale sterfte

  • Perinatale sterfte Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.) hangt vaak samen met vroeggeboorte, laag geboortegewicht en/of groeivertraging