Sterfte aan ziekte van Parkinson 2020

Sla de grafiek Sterfte aan ziekte van Parkinson 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes G20-G22
  • Cijfers zijn voorlopig
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 overleden bijna 1.800 personen aan Parkinson

In 2020 overleden 1.791 personen aan de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme, 1.063 mannen en 728 vrouwen (12,3 per 100.000 mannen en 8,3 per 100.000 vrouwen). Sterfte treedt vooral op hogere leeftijd op.
In 2020 overleden minder mensen aan de ziekte van Parkinson dan in voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is dat een deel van de mensen met de ziekte van Parkinson in 2020 is overleden als gevolg van COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Meer informatie


Sterfte ziekte van Parkinson 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte ziekte van Parkinson 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes G20-G22
  • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
  • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
  • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Trend sterfte aan Parkinson vertoont grillig patroon

De trend in de sterfte aan de ziekte van Parkinson vertoont een grillig patroon. Rond 1975 is de sterfte aan de ziekte van Parkinson afgenomen (niet weergegeven in de grafiek). Dit zou te danken zijn aan een langere overleving door introductie van het geneesmiddel L-dopa. Vanaf 1977 tot ongeveer 1990 is de sterfte weer toegenomen. Deze toename wordt toegeschreven aan de toenemende medische belangstelling voor het ziektebeeld en aan het overlijden van de eerste groep patiënten die behandeld werd met L-dopa (uitgestelde sterfte). Na 1991 is de sterfte vervolgens sterk afgenomen, en vanaf 1995 weer toegenomen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). 
In de periode 2000-2019 is ook de absolute (niet gestandaardiseerde) sterfte toegenomen, voor mannen van 364 in het jaar 2000 naar 1.184 in 2019 en voor vrouwen van 391 in het jaar 2000 naar 735 in 2019.
In 2020 overleden minder mensen aan de ziekte van Parkinson dan in de voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is dat een deel van de mensen met de ziekte van Parkinson in 2020 is overleden als gevolg van COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer (RIVM)