Tabel: Bronnen bij de cijfers over moedersterfte

Bron

Indicator op VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit van de NVOG en t/m 2011 gecross-checkt  met de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek

Meldingen moedersterfte Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. per 100.000 levendgeborenen

Bevallen vrouwen

Kallianidis et al. 2022 Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)