In het kort

  • Ruim 1,5 miljoen mensen met artrose

  • 40.900 nieuwe gevallen van knieartrose in 2020

  • Uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro in 2017

  • In 2019 waren er 56.000 ziekenhuisopnamen voor artrose

  • Artrose kan leiden tot ernstige beperkingen