In het kort

  • Bijna 270.000 personen met reumatoïde artritis in 2020

  • Bijna 12.000 nieuwe patiënten met reumatoïde artritis in 2020

  • Oorzaak van reumatoïde artritis grotendeels onbekend

  • Zorguitgaven voor reumatoïde artritis 654 miljoen euro in 2017

  • Ruim 71% van de uitgaven voor reumatoïde artritis naar vrouwen

  • Ruim 400 ziekenhuisopnamen voor reumatoïde artritis in 2019