Sterfte aan mesothelioom 2020

Sla de grafiek Sterfte aan mesothelioom 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C45
  • Cijfers zijn voorlopig
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 overleden ruim 500 mensen aan mesothelioom

Uit sterftecijfers van het  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat 519  personen in 2020 aan mesothelioom zijn overleden, 439 mannen (5,1 per 100.000) en 80 vrouwen (0,9 per 100.000). Mesothelioom wordt voornamelijk veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Van de sterfte aan mesothelioom bij mannen is ongeveer 85-90% werkgerelateerd, bij vrouwen is dit ongeveer 30% ( Darnton & Hutchings 2012 Darnton, A., Hutchings, S., The burden of occupational cancer in Great Britain: Mesothelioma, London (2012) ). Mesothelioom komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en komt voornamelijk voor na de pensioenleeftijd. Zo treedt ruim 75% van de mesothelioomgevallen pas na het 65e jaar op.    

Meer informatie


Aantal nieuwe gevallen en sterfte van mesothelioom 1980-2020

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen en sterfte van mesothelioom 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron sterfte: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021); bron aantal nieuwe gevallen: NKR

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C45
  • Sterftecijfers voor 2020 zijn voorlopig.
  • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte aan mesothelioom bij mannen gestegen

Over sterfte door werkgebonden aandoeningen zijn in Nederland weinig cijfers beschikbaar. Sterftecijfers zijn alleen met enige nauwkeurigheid bekend voor arbeidsongevallen en mesothelioom. Mesothelioom wordt voornamelijk veroorzaakt door asbest. Ondanks het asbestverbod in 1993 is de absolute sterfte aan mesothelioom tussen 1980 en 2016 onder mannen toegenomen (CBS Doodsoorzakenstatistiek). De toename is een gevolg van de hoge blootstelling aan asbest, jaren daarvoor. Door de lange latentietijd tussen blootstelling aan asbest en het zich openbaren van de ziekte, is de golf van mesothelioomgevallen en de sterfte daaraan pas later zichtbaar. De trend van sterfte gaat nagenoeg gelijk op met de trend van het aantal nieuwe gevallen, omdat sterfte en incidentiecijfers voor mesothelioom ongeveer gelijk liggen en de overlevingsduur voor mesothelioom kort is.

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)