Sterfte aan COPD 2020

Sla de grafiek Sterfte aan COPD 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes J40-J44 en J47
  • Cijfers zijn voorlopig
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

Ruim 5.600 mensen overleden aan COPD

In 2020 overleden 5.627 personen met  COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) als COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)). Het betrof 2.904 mannen (33,5 per 100.000 mannen) en 2.723 vrouwen (31,0 per 100.000 vrouwen). De sterfte neemt toe met de leeftijd. Op jongere leeftijd sterven er relatief meer vrouwen als gevolg van COPD, op latere leeftijd (vanaf ongeveer 70 jaar) relatief meer mannen.
De sterfte lag in 2020 voor zowel mannen als vrouwen op een beduidend lager niveau dan in voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de mensen met COPD in 2020 is overleden als gevolg van COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Meer informatie


Sterfte aan COPD 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan COPD 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes J40-J44
  • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
  • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
  • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte aan COPD voor mannen gedaald

De sterfte aan  COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) is voor mannen vanaf eind jaren negentig gedaald. Voor vrouwen is de sterfte in de periode 1980-1999 gestegen, waarna een periode van stabilisatie volgde. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Het betreft hier sterfte waarbij COPD als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) is geregistreerd. Daarnaast overlijden mensen ook aan complicaties van COPD, zoals hartstilstand of plotse dood (deze sterfte is niet meegenomen). De sterfte lag in 2020 voor zowel mannen als vrouwen op een beduidend lager niveau dan in de voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de mensen met COPD in 2020 is overleden als gevolg van COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het coronavirus.
De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is voor mannen gestegen van 2.665 in 1980 naar een maximum van 4.429 in 1998. Daarna nam de sterfte voor mannen af, tot 3.437 in 2019 en 2.904 in 2020 (voorlopig cijfer). Bij vrouwen is de absolute sterfte gestegen van 707 in 1980 naar 3.349 in 2019. In 2020 overleden 2.723 vrouwen aan COPD (voorlopig cijfer).

Meer informatie

A.M. Gommer (RIVM)