Ruim 33.000 ziekenhuisopnamen voor COPD 

In 2019 waren er 33.360 klinische ziekenhuisopnamen voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten), waarvan iets meer dan de helft voor vrouwen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 243.505 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 7,3 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor COPD 2019
 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

15.290

18.070

33.360

  • Aantal verpleegdagen

108.000

135.505

243.505

  • Gemiddelde opnameduur (dagen)

7,1

7,5

7,3

Aantal dagopnamen

475

590

1.065

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

280

255

540

Totaal opnamen

16.045

18.915

34.960

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: J40-J44
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig

Meer informatie

  • A.M. Gommer (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)