In 2020 ruim 8.000 doden door coronaire hartziekten

In 2020 stierven 8.025 personen door coronaire hartziekten. Het grootste deel (bijna 60%) van de sterfte was het gevolg van een acuut hartinfarct; daaraan stierven 4.712 mensen.

Tabel: Sterfte coronaire hartziekten naar type 2020

 

Mannen
absoluut

Mannen
(per 100.000)

Vrouwen
absoluut

Vrouwen
(per 100.000)

Totaal coronaire hartziekten (I20-I25) 4.947 57,1 3.078 35,1
Acuut hartinfarct (I21 en I22) 2.798 32,3 1.914 21,8
Overige coronaire hartziekten (I20, I23-I25) 2.149 24,8 1.164 13,3

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes I20-I25
 • Cijfers zijn voorlopig

Sterfte coronaire hartziekten naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte aan coronaire hartziekten 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes I20-I25
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 meer mannen aan coronaire hartziekten overleden dan vrouwen

In 2020 overleden 8.025 personen als gevolg van coronaire hartziekten, 4.947 mannen en 3.078 vrouwen (57,1 per 100.000 mannen en 35,1 per 100.000 vrouwen). De sterfte neemt sterk toe met de leeftijd en is in iedere leeftijdsklasse voor mannen groter dan voor vrouwen.


Sterfte aan coronaire hartziekten 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan coronaire hartziekten 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes I20-I25
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sinds 1980 steeds minder sterfgevallen door coronaire hartziekten

De sterfte aan coronaire hartziekten is in de periode 1980-2020 sterk gedaald, voor zowel mannen als vrouwen met ongeveer 85%. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
De afname in de absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is kleiner. Voor mannen is de absolute sterfte gedaald van 15.094 in 1980 naar 4.947 in 2020 (afname 67%). Bij vrouwen is de absolute sterfte gedaald van 9.442 in 1980 naar 3.078 in 2020 (afname eveneens 67%).

Daling door lager risico en verbeterde behandeling

De daling in de sterfte aan coronaire hartziekten kan worden verklaard door een lagere incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. en/of een betere overleving van patiënten. Verbeteringen in het risicoprofiel (minder roken, betere voeding), alsook toepassingen van verbeterde behandelingsmethoden hebben bijgedragen aan de daling in de sterfte aan coronaire hartziekten.


Sterfte acuut hartinfarct naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte aan acuut hartinfarct 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes I21 en I22
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 meer mannen aan  acuut hartinfarct overleden dan vrouwen

In 2020 overleden 4.712 personen als gevolg van een acuut hartinfarct, 2.798 mannen en 1.914 vrouwen (32,3 per 100.000 mannen en 21,8 per 100.000 vrouwen). De sterfte neemt sterk toe met de leeftijd en is in iedere leeftijdsklasse voor mannen groter dan voor vrouwen. Alleen in absolute aantallen is de sterfte op hoge leeftijd (vanaf ongeveer 90 jaar) groter voor vrouwen dan voor mannen.


Sterfte aan acuut hartinfarct 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan acuut hartinfarct 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes I21 en I22
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave.
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte aan acuut hartinfarct sterk gedaald

De sterfte aan een acuut hartinfarct is in de periode 1980-2020 sterk gedaald. Het aantal sterfgevallen door een acuut hartinfarct daalde in deze periode voor mannen met 90% en voor vrouwen met 88%. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
De afname in de absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is iets kleiner. Voor mannen is de absolute sterfte gedaald van 12.634 in 1980 naar 2.798 in 2020 (afname 78%). Bij vrouwen is de absolute sterfte gedaald van 7.718 in 1980 naar 1.914 in 2020 (afname 75%).


A.M. Gommer (RIVM)