Ruim 63.000 ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten

In 2019 waren er 63.210 klinische ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten, waarvan ongeveer de helft (34.140) voor een acuut hartinfarct. Mannen worden vaker opgenomen dan vrouwen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 323.775 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 5,1 dagen bedroeg.
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten 2019

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

43.730

19.485

63.210

 • Aantal verpleegdagen

228.615

95.160

323.775

 • Gemiddelde opnameduur (dagen)

5,2

4,9

5,1

Aantal dagopnamen

25.680

12.020

37.700

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…

1.920

1.210

3.130

Totaal opnamen

71.330

32.710

104.040

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Statline in mei 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: I20-I25
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen.
 • Cijfers zijn voorlopig

Meer informatie


Ziekenhuisopnamen coronaire hartziekten naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: I20-I25
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal ziekenhuisopnamen coronaire hartziekten neemt toe met leeftijd

In 2019 waren er 63.210 ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten in Nederland (mannen: 43.730 en vrouwen: 19.485). Dit aantal komt overeen met 3,6 opnamen per 1.000 personen (5,1 per 1.000 mannen en 2,2 per 1.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar op hoge leeftijd (85 jaar en ouder) neemt het aantal opnamen weer af. In alle leeftijdsklassen is het aantal opnamen per 1.000 inwoners voor mannen beduidend hoger dan voor vrouwen.

Meer informatie


Trend ziekenhuisopnamen coronaire hartziekten

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen coronaire hartziekten 1981-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2019). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine in mei 2021 en bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision-codes: 410-414 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: I20-I25 (2013-2019)
 • Cijfers over 2019 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2019
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Vanaf 2011 afname in ziekenhuisopnamen coronaire hartziekten

In 2019 waren er 63.210 klinische ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten in Nederland (3,6 per 1.000 personen). In de periode 1981-1996 is het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. voor zowel mannen als vrouwen toegenomen. In de periode 1996-2001 is het aantal opnamen vervolgens afgenomen, vooral voor mannen. Na een stabilisatie van het aantal opnamen in de periode 2001-2011, is het aantal opnamen verder afgenomen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ook het absoluut aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2011-2019 afgenomen: voor mannen van ruim 59.000 in 2011 naar 43.730 in 2019 en voor vrouwen van ruim 29.000 in 2011 naar 19.485 in 2019.

Meer informatie

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)