Zorguitgaven dementie naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven dementie naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: F00-F03, F05.1, G30

Dementie duurste ziekte in Nederland

De zorguitgaven voor dementie bedroegen 9,1 miljard euro in 2017. Dit komt overeen met 10,3% van de totale zorguitgaven in de Nederlandse gezondheidszorg en 36,0% van de totale zorguitgaven voor psychische stoornissen. Dementie is voor mannen en vrouwen samen de duurste ziekte. Bijna alle zorguitgaven voor mensen met dementie (96%) gingen in 2017 naar de ouderenzorg. De ouderenzorg omvat de zorg van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg aan hulpbehoevende ouderen.

Meer informatie


Zorguitgaven dementie naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven dementie naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: F00-F03, F05.1, G30

Hogere zorguitgaven voor vrouwen

De zorguitgaven voor dementie nemen vooral voor vrouwen sterk toe met de leeftijd. Van alle zorguitgaven voor dementie in 2017 ging 31% naar de zorg voor mannen en 69% naar de zorg voor vrouwen. De zorguitgaven voor dementie bedroegen in totaal 9,1 miljard euro in 2017. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen een hogere levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  hebben dan mannen, waardoor de groep die deze ziekte kan ontwikkelen groter is bij vrouwen dan bij mannen. Omdat vrouwen vanwege het verschil in levensverwachting gemiddeld vaker alleenstaand zijn dan mannen, maken zij ook meer gebruik van professionele zorg in een instelling.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)