Diabetesmiddelen

Diabetesmiddelen insulines

Diabetesmiddelen oraal

Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen meer gebruik van diabetesmiddelen

De regio's Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen hebben ruim meer gebruikers van diabetesmiddelen dan het landelijke gemiddelde (meer dan 10%). In de meeste regio's ligt het aantal gebruikers onder of zelfs ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 50 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet-verzekerden 47,7 verzekerden ten minste één keer diabetesmiddelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 825.000 gebruikers van diabetesmiddelen.  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering., Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Hoogste diabetes sterfte in Amsterdam

De hoogste sterfte aan diabetes mellitus is geregistreerd in de regio Amsterdam. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor regio Hollands-Midden de laagste sterfte aan diabetes mellitus gemeld. In vooral het westen en zuiden van het land vinden we, buiten de grote steden, meerdere regio's met een lage sterfte aan diabetes. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 11.400 mensen een diabetes mellitus overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 2.850 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


2021

2020

2019

2018

2017

2016

Deelname Nationale Diabetes Challenge 2021

In de kaart staat per gemeente het aantal locaties (152 locaties) dat heeft deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De deelnemers hebben ongeveer 20 weken gewandeld. De meeste deelnemers hebben deelgenomen aan de feestelijke finale op 25 september 2021 en daarmee hebben zij NDC 2021 afgerond. Enkele locaties wandelen nog door tot 14 november 2021, dan vindt de Wereld Diabetes Dag plaats. 

Mensen met diabetes wandelen met zorgverleners

Met ondersteuning van de Bas van de Goor Foundation organiseren lokale zorgverleners (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, diabetes- en wijkverpleegkundigen) wekelijks een wandeling voor mensen met diabetes. Dit gebeurt in samenwerking met sportprofessionals en professionals uit het sociale domein. Zo helpen ze hen op weg naar een gezonde leefstijl. In kleine stappen trainen de deelnemers, samen mét hun zorgverlener, 16 tot 20 weken voor de Nationale Diabetes Challenge Week. De doelstelling is om in die week vier dagen achtereen te wandelen. Drie dagen in de eigen omgeving en de laatste dag op het Challenge Diabetes Festival waar alle deelnemers uit het hele land de laatste kilometers afleggen en finishen.

Aantal deelnemers 2015-2020

In 2015 begon de NDC bescheiden, maar in 20162017 en 2018 nam het aantal deelnemers een flinke vlucht. Van 125 deelnemende locaties in 2016,162 in 2017, 201 in 2018 tot 216 locaties in 2019. In 2019 wandelden op het Slotfestival bijna 4.700 mensen de afsluitende kilometers. Het aantal locaties in 2020 was door Corona een stuk minder. In totaal namen 87 locaties deel aan de zogenaamde NDC-light, een variant die ontwikkeld is, waarbij rekening is gehouden met de Corona-richtlijnen.

Vergelijk met andere kaart

Met informatie

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers (RIVM)