Bijna één op de tien scholieren heeft ooit cannabis gebruikt

Van de onderzochte leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft één op de tien (10%) ooit cannabis gebruikt: meer jongens (13%) dan meisjes (8%). Eén op de 20 leerlingen (5%) heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek nog cannabis gebruikt. Ook hier is het percentage hoger onder jongens (7%) dan onder meisjes (3%).


Cannabisgebruik onder scholieren neemt toe met de leeftijd

Onder jongeren neemt het gebruik van cannabis toe met de leeftijd. Onder de 12-jarigen heeft minder dan 1% ervaring met cannabisgebruik. Daarna is sprake van een forse toename, vooral bij de jongens. Ook bij het gebruik in de afgelopen maand is een duidelijke stijging met de leeftijd. Dit gebruik neemt toe van minder dan 0,5% onder de 12-jarigen tot 11% onder de 16-jarigen.


Cannabisgebruik bij scholieren neemt niet langer af

Het percentage 12- tot en met 16-jarigen dat ooit cannabis heeft gebruikt was in 2019 (10%) lager dan in 1999 (17%). De afname deed zich met name voor in de periode 2003-2015. Sinds 2015 ligt het percentage 12- tot en met 16-jarigen dat ervaring heeft met het gebruik van cannabis rond 10% en neemt niet langer af. Deze trend is zowel bij jongens als bij meisjes te zien.


Gebruik van harddrugs, paddo's en lachgas ooit in het leven 2019

Sla de grafiek Gebruik van harddrugs, paddo's en lachgas ooit in het leven 2019 over en ga naar de datatabel

Bronnen: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM

* Enige harddrug: xtc, amfetamine, cocaïne, heroïne, crack, lsd of GHB Gammahydroxybutyraat. GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.

Gebruik lachgas opvallend hoog onder scholieren 12-16 jaar

Het hoge percentage scholieren dat ooit lachgas heeft gebruikt, is opvallend. Lachgas lijkt sterk aan populariteit te hebben gewonnen. In 2019 had één op de tien (10%) van de scholieren ervaring met  lachgas, in 2015 was dat 8% en in 2017 9%. In 2011 is in het Peilstationsonderzoek Scholieren niet gevraagd naar het gebruik van lachgas omdat er toen nog geen signalen waren dat dit middel door veel scholieren werd gebruikt.
In 2019 had 1,7% van de middelbare scholieren ervaring met xtc. Het percentage middelbare scholieren dat ervaring heeft met cocaïne, amphetamine of paddo's was in 2019 relatief laag (1%). Het percentage jongens dat ooit harddrugs (xtc, cocaïne en amfetamine) of paddo's heeft gebruikt, is hoger dan het percentage meisjes dat ooit harddrugs of paddo's heeft gebruikt.


  Harddrugsgebruik ooit in het leven 1999-2019

  Sla de grafiek Harddrugsgebruik ooit in het leven scholieren 1999-2019 over en ga naar de datatabel

  Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM

  * Enige harddrug: xtc, amfetamine, cocaïne, heroïne, crack, lsd of GHB Gammahydroxybutyraat. GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.

  Gebruik harddrugs en paddo's afgenomen

  Het gebruik van xtc, cocaïne en amfetamine onder 12- tot en met 16-jarigen is sinds 1999 geleidelijk afgenomen. De verschillen tussen de opeenvolgende jaren zijn niet significant. De afname in het gebruik van xtc kwam in 2007 tijdelijk tot stilstand, maar nam na 2011 weer geleidelijk af. Het gebruik van amfetamine nam na 2015 niet verder af. Het gebruik van enige harddrug wordt vanaf 2007 gemeten en laat sindsdien een geleidelijke, niet-significante, afname zien. Het percentage scholieren dat ooit paddo’s heeft gebruikt is in de periode 1999-2011 afgenomen en is sinds 2011 stabiel rond de 1%.


  Drugsgebruik studenten 2021

  Sla de grafiek Drugsgebruik studenten 2021 over en ga naar de datatabel

  Bron: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijsRIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland

  Meer dan de helft van de studenten gebruikte ooit cannabis

  Meer dan de helft van de studenten in het hoger onderwijs (hbo Hoger beroepsonderwijs en wo Wetenschappelijk Onderwijs) heeft ooit cannabis gebruikt.  Eenderde van de studenten gebruikte in het afgelopen jaar cannabis en 17% in de afgelopen maand. Van de overige drugs hebben studenten het meest ervaring met lachgas en xtc.  Bij het drugsgebruik in het afgelopen jaar springt xtc er het meest uit naast cannabis. Studenten zijn ondervraagd tijdens de coronacrisis; dit kan invloed hebben op de antwoorden. Van de studenten die cannabis gebruiken, geeft  23% aan dat ze minder cannabis zijn gaan gebruiken door de coronacrisis of coronamaatregelen, terwijl 28% aangeeft juist meer cannabis te zijn gaan gebruiken ( Dopmeijer et al. Dopmeijer, Nuijen, Busch, Tak, van Hasselt, N., Verweij, Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport 2: Middelengebruik, Bilthoven () ).


  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)