Cannabisgebruik naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020

Sla de grafiek Cannabisgebruik naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-Instituut

 • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs,  vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van  havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/ vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding ( mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
 • Hoog opleidingsniveau =  hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of  wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline
 • Toelichting bij de analyse van opleidingsniveaus

Jonge mannen hebben vaker ervaring met cannabis

De grafiek presenteert cijfers over cannabisgebruik in het afgelopen jaar naar opleiding over 2020. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ). Resultaten van deze toetsing zijn:

 • Laagopgeleide mannen in de leeftijdscategorie 25-44 jaar hebben relatief vaker cannabis gebruikt vergeleken met hoogopgeleide mannen. Zo is dit voor laagopgeleide mannen van 25-44 jaar 30% en voor hoogopgeleide mannen 9,8%. 
 • Laagopgeleide mannen in de leeftijdscategorie 25-44 jaar hebben ook significant vaker cannabis gebruikt dan middelbaaropgeleide mannen.

 • M.H.D. Plasmans ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Zomer (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)