Hoogste inkomens ervaren hun gezondheid als beter

De grafiek presenteert cijfers over (zeer) goed ervaren gezondheid naar inkomensklassen over 2016. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil , resultaten van deze toetsing zijn:

  • Mensen in de hoogste inkomensklasse ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan mensen in de laagste inkomensklasse, dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage mensen dat hun gezondheid als (zeer) goed ervaart neemt toe als de inkomensklasse hoger wordt. Mannen en vrouwen in de hoogste inkomensklasse ervaren hun gezondheid anderhalf keer zo vaak als (zeer) goed als mannen en vrouwen in de laagste inkomensklasse (58% versus 86,8% bij mannen; 85,2% versus 55,6% bij vrouwen). 

Meer informatie

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • J.M.H. Ruijsbroek (RIVM)