Ervaren gezondheid 2019

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid 2020 over en ga naar de datatabel

 Bron: CBS-Gezondheidenquête

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

De ervaren gezondheid wordt slechter met de leeftijd

Van alle Nederlanders ervaart 82% de eigen gezondheid als (zeer) goed. Bij mannen is het percentage met een (zeer) goede ervaren gezondheid iets groter dan bij vrouwen. Met het ouder worden neemt het aandeel mensen met een (zeer) goede ervaren gezondheid af. Van de kinderen en jongeren tot en met 17 jaar ervaart 95% de gezondheid als (zeer) goed. Van de 75-plussers is dat nog 64%. 


(Zeer) goed ervaren gezondheid 2020 naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek (Zeer) goed ervaren gezondheid 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen

Bij de meeste leeftijdscategorieën voelen mannen zich in 2020 iets gezonder dan vrouwen. Alleen bij kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn er nauwelijks verschillen tussen jongens en meisjes.


Trend (zeer) goed ervaren gezondheid 1990-2020

Sla de grafiek Trend (zeer) goed ervaren gezondheid 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage mensen dat zich gezond voelt stabiel

Het percentage mensen in de bevolking dat zich (zeer) gezond voelt is nagenoeg stabiel gebleven tussen 1990 en 2020, al zijn er wel schommelingen. Dit geldt voor zowel mannen, vrouwen als de gehele groep.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie (Nederlandse bevolking in 2020). Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Trend (zeer) goed ervaren gezondheid 1990-2019

Sla de grafiek Trend (zeer) goed ervaren gezondheid 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage dat zich gezond voelt varieert per leeftijdsgroep

Het percentage personen met een (zeer) goed ervaren gezondheid is in de periode 1990-2020 voor de leeftijdsgroepen 0 tot en met 17 jaar en 65-plussers significant gestegen. De trend voor de leeftijdsgroep 18 tot en met 64 jaar is nagenoeg stabiel gebleven in de periode 1990-2020. Dit geldt voor zowel mannen, vrouwen als de totale groep.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie (Nederlandse bevolking in 2019). Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


 • I. Laseur ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.H.D. Plasmans (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)