GGD

Gemeenten

Ervaren gezondheid is het hoogst in GGD regio’s Hollands Midden, Gooi & Vechtstreek en IJsselland

In GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst  regio’s Hollands Midden (82,4%), Gooi & Vechtstreek (81,9%) en IJsselland (81,8%) is de ervaren gezondheid het hoogst. Het minst positief over hun gezondheid zijn de volwassenen van 18 jaar en ouder in GGD-regio Zuid-Limburg (72,6%). In 2020 geeft gemiddeld 79,1% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland aan, dat zij hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ervaren gezondheid per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 69 tot 86%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Goed ervaren gezondheid per wijk

De kaart presenteert cijfers over goed ervaren gezondheid. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters ( van de Kassteele et al. 2017 van de Kassteele, J, Zwakhals, L, Breugelmans, O, Ameling, C, van den Brink, C., Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression (2017) ).

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Cijfers op buurtniveau

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers worden hier ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente.   

Wanneer komen nieuwe cijfers?

Vanaf eind juni 2021 zijn landelijke en regionale cijfers beschikbaar op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020 (zie ook RIVM-Statline). Cijfers op wijk- en buurtniveau zullen in het vierde kwartaal van 2021 worden gepubliceerd.

Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • M Hiemstra (RIVM)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • C. Deuning  (RIVM)