Laagste sterfte aan hartfalen in het westen en midden van Nederland

In het westen en midden van Nederland is de sterfte aan hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.  het laagst. De laagste sterfte is geregistreerd in Amsterdam en Haaglanden. De regio's Groningen en Zeeland kennen de hoogste sterfte. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 29.500 mensen overleden aan  hartfalen. Dat zijn jaarlijks gemiddeld bijna 7.375 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen.

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM)
  • C.M. Deuning (RIVM)